Press Kit & Media

Factsheet

Developers:
T4J & Moravia Tales
Based in Czech Republic

Game:
Hobo: Tough Life

Genre:
A City Survival RPG.

Platform:
PC

Web:
hoborpg.com

Social:

Press Contact:
press(at)hoborpg.com

News

 

Greenlight campaign:

 

About Us

 

The game is being developed in cooperation of two teams – T4J and Moravia Tales since December 2015. Pre-production works had been started in Q1 2015.

We’ve always loved games with a good story and interesting mechanics. We like games, that are somewhat challenging for the player. We try to approach our development with that in mind.

Game Features

 

  • Attractive city environment to explore
  • Tough gameplay with survival elements
  • Branching main story with side-stories and quests
  • Non-linear gameplay with replaying possibility
  • RPG approach with surprising elements

 

Game Description

 

It’s a survival RPG situated into an attractive city environment. The game is supposed to be tough. You will have to deal with hunger, hostile environment, human unconcern and with forthcoming winter.

On the other hand we want to be storytellers as well. We will tell stories inspired by those less fortunate from real life, but also stories somewhat romanticized. We want to balance those approaches, because we are not trying to make some sort of realistic simulation, but after all we want to create a game.

Explore

Hobo Tough Life is a lot about exploration. You will have a city consisting of several diverse parts at your disposal. But we are talking also about other kinds of exploration. You will have to find out certain game mechanics. You will meet a lot of characters. A lot of places and situations will be somewhat challenging to find.

Experience

Our game is not just survival. We want to tell you interesting stories. The city isn’t empty concrete desert, but a place filled with characters. You will be given possibility to maintain or destroy relationships with people,  to get known in certain parts of city. You will also interact with figures like local authorities, ordinary people etc.

Survive

Our game will be RPG with survival elements. The game is supposed to be tough. Beside things like hunger you will have to deal with slowly coming winter. Also sandbox character of game can be challenging. Your actions have always consequences. It is possible to ruin things.

Screenshots

PRE-ALPHA SCREENSHOTS - PACKAGE

Contains all 18 official pre-alpha screenshots.

For example:

 

 

Video

 

 

Factsheet

Vývojáři:
T4J & Moravia Tales
Česká republika

Hra:
Hobo: Tough Life

Platforma:
PC

Žánr:
Survival RPG z městského prostředí.

Web:
hoborpg.com

Socialní sítě:

Kontakt pro novináře:
press(at)hoborpg.com

Novinky

 

Greenlight kampaň:


O nás

 

Hra je vyvíjena ve spolupráci dvou týmů – T4J a Moravia Tales – od prosince 2015. Preprodukční práce na hře ale začaly již v prvním kvartálu 2015.

Máme rádi hry se silným příběhovým elementem a se zajímavými herními mechanikami. Zároveň máme rádi hry, které pro hráče představují výzvu. Tyto věci si stále připomínáme při vývoji hry Hobo: Tough Life.

 

Herní mechaniky

 

  • Průzkum velkoměsta
  • Obtížná hratelnost se survival prvky
  • Větvené příběhové linie a questy
  • Nelineární hratelnost s možností znovuhratelnosti
  • RP prvky s nečekanými pointami

 

Popis hry

 

Jedná se o survival RPG situované do atraktivního prostředí města. Hra bude obtížná se zaměřením na hardcore komunitu. Budete se muset potýkat s hladem, nehostinným prostředím ulice, lidským nezájmem, přicházející zimou a spoustou dalších věcí.

Na druhé straně chceme být také poutavými vypravěči. Předložíme jak příběhy inspirované těmi méně šťastnými reálnými osudy , tak také příběhy smyšlené a poněkud romantizované. Tyto přístupy chceme vyvážit, protože se nesnažíme vyrobit super realistickou simulaci života na ulici, ale poutavou a zajímavou hru.

Prozkoumávávej

Hobo Tough Life je hodně o prozkoumávání. Budete mít k dispozici město sestávající z několika rozličných součástí. Ve hře ale budou také další prvky, které lze postupně objevovat. Například určité herní mechaniky, které nebudou na první pohled zřejmé, nebo spousta  NPC charakterů. U mnoha míst a situací bude výzvou je objevit a nepodaří se vám to napoprvé.

Prožívej

Naše hra není jen o prozkoumávání. Chceme také vyprávět zajímavé příběhy. Město nebude pusté a prázdné ale plné zajímavých charakterů. S lidmi budete mít možnost tvořit, posilovat a ničit vztahy. V určité části města se možná stanete známými – ať už v pozitivním či negativním slova smyslu. Přijdete také do styku s obyčejnými kolemjdoucími, bezpečnostními složkami, atd.

Přežij

Survival prvky jsou pro naši hru důležité. Jak již bylo řečeno, bude těžší než je zvykem u mainstreamu. Kromě hladu a podobných věcí bude ústředním motivem vašich snah o přežití na ulici přicházející zima. Výzvou může být také sandboxový charakter hry. Vaše činy totiž mají vždy následky – je možné dostat hru do takového stadia kdy vám nezbude nic jiného než začít znovu.

Screenshoty

PRE-ALPHA SCREENSHOTY - BALÍČEK

Obsahuje všech 18 oficiálních screenshotů z pre-alfa verze hry v HD kvalitě.

Například:

 

Video