Press Kit & Media

Factsheet

Developers:
Perun Creative
Based in Czech Republic

Game:
Hobo: Tough Life

Genre:
A City Survival RPG.

Platform:
PC

Web:
hoborpg.com

Social:

Press Contact:
press(at)hoborpg.com

News

 

Steam Early Access release

Hobo Tough life, a city survival RPG developed by Perun Creative, is coming to STEAM early access.

 

We are attending GAMESCOM!! – you can find us at Czechtrade booth

About Us

 

Hobo Tough Life has been in development since December 2015. During 2017 two teams behind the game merged and established new game studio Perun creative.

Hobo Tough life will be available through steam early access for purchase on July the 25th.

We’ve always loved games with a good story and interesting mechanics. We like games, that are somewhat challenging for the player. We try to approach our development with that in mind.

Features implemented in Early access

 

 •  Interacting with random folks, begging, pickpocketing and other
 • Complex mechanic for looting dumpsters etc.
 • Crafting and building your own hideout
 • Up to 4 players online multiplayer
 • Survival features like starving, dynamic weather (storms, snow, rain etc.)
 • Skills for building your homeless character

Features in development

 

 • Complete story and quests
 • Public transport and vehicles
 • New areas of town
 • Combat system

Game Description

 

It’s a survival RPG situated into an attractive city environment. You play as homeless. The game is supposed to be tough. You will have to deal with hunger, hostile environment, human unconcern and with forthcoming winter.

On the other hand, we want to be storytellers as well. We will tell stories inspired by those less fortunate from real life, but also stories somewhat romanticized. We want to balance those approaches, because we are not trying to make some sort of realistic simulation, but after all we want to create a game.

Explore

Hobo Tough Life is a lot about exploration. You will have a city consisting of several diverse parts at your disposal (EA contains about 30% of final game area available). But we are talking also about other kinds of exploration. You will have to find out certain game mechanics. At later phase of development you will meet a lot of NPC characters. A lot of places and situations will be somewhat challenging to find.

Experience

Our game is not just survival. We want to tell you interesting stories. The city isn’t empty concrete desert, but a place filled with characters. You will be given possibility to maintain or destroy relationships with people, to get known in certain parts of city. You will also interact with figures like local authorities, ordinary people etc.

During EA you can already interact with random ordinary people, police officers etc.

Survive

Our game will be RPG with survival elements. The game is supposed to be tough. Beside things like hunger you will have to deal with slowly coming winter. EA already involves majority of mechanics you need to survive – like building your hideout.

Screenshots

EA SCREENSHOTS

Contains official Early Access screenshots.

For example:

 

 

EA trailer

 

 

Factsheet

Vývojáři:
Perun Creative
Česká republika

Hra:
Hobo: Tough Life

Platforma:
PC

Žánr:
Survival RPG z městského prostředí.

Web:
hoborpg.com

Socialní sítě:

Kontakt pro novináře:
press(at)hoborpg.com

Novinky

 

Hra Hobo Tough Life od herního studia Perun Creative míří 25.7.2017 do Předběžného přístupu na platformě steam.

 

Budeme na GAMESCOM – najdete nás ve stánku Czechtrade.

O nás

 

Hra Hobo Tough Life je ve vývoji od prosince 2015. V roce 2017 došlo ke spojení obou týmů vyvíjející hru a založení herního studia Perun Creative.

Máme rádi hry se silným příběhovým elementem a se zajímavými herními mechanikami. Zároveň máme rádi hry, které pro hráče představují výzvu. Tyto věci si stále připomínáme při vývoji hry Hobo: Tough Life.

 

Herní mechaniky v rámci EA

 

 • Interakce s kolemjdoucími, žebrání a další mechaniky
 • Komplexní systém vybírání odpadkových košů, popelnic atd.
 • Crafting a stavba vlastního úkrytu
 • Možnost hrát až ve 4 hráčích online
 • Survival mechaniky jako je hlad, proměna počasí (bouřka, mráz, vichr) atd.
 • Skill systém a zlepšování dovedností

Plánované herní prvky

 

 • Kompletní příběh a questy
 • Dopravní prostředky
 • Rozšiřování města
 • Soubojový systém

 

Popis hry

 

Jedná se o survival RPG situované do atraktivního prostředí města. Jde o obtížnou hru se změřením na hardcore herní komunitu. Hráč se potýká s hladem, zimou i nezájmem okolí.

Na druhé straně chceme být také poutavými vypravěči. V budoucnu předložíme jak příběhy inspirované těmi méně šťastnými reálnými osudy , tak také příběhy smyšlené a poněkud romantizované. Tyto přístupy chceme vyvážit, protože se nesnažíme vyrobit super realistickou simulaci života na ulici, ale poutavou a zajímavou hru.

Prozkoumávávej

Hobo Tough Life je hodně o prozkoumávání. Máte k dispozici město sestávající z několika rozličných součástí.(Předběžný přístup nyní obsahuje cca 30% budoucí rozlohy města) .

Ve hře ale jsou také další prvky, které lze postupně objevovat. Například určité herní mechaniky, které nebudou na první pohled zřejmé. Časem přibude také množství NPC charakterů provázaných s příběhem. U mnoha míst a situací bude výzvou je objevit a nepodaří se vám to napoprvé.

Prožívej

Naše hra není jen o prozkoumávání. Chceme také vyprávět zajímavé příběhy. Město nebude pusté a prázdné ale plné zajímavých charakterů. S lidmi budete mít možnost tvořit, posilovat a ničit vztahy. V určité části města se možná stanete známými – ať už v pozitivním či negativním slova smyslu.

Již nyní v rámci Early access můžete přijít do styku s obyčejnými kolemjdoucími, bezpečnostními složkami, atd.

Přežij

Survival prvky jsou pro naši hru důležité. Jak již bylo řečeno, je těžší než je zvykem u mainstreamu. Kromě hladu a podobných věcí je ústředním motivem vašich snah o přežití na ulici přicházející zima. NA tu je třeba se připravit – již nyní je většina potřebných mechanik jako stavba vašeho úkrytu nebo crafting zakomponována v rámci Early access.

Screenshoty

EA SCREENSHOTY

Obsahuje oficiální screenshoty EA verze.

Například:

 

EA Trailer